Korczak

 

Źródło rozwoju, radości, zabawy, nauki, zdobywania doświadczeń, poznawania swoich możliwości… Miejsce wyrównywania szans edukacyjnych, pomocy w trudnościach szkolnych… Miejsce wspólnego, twórczego, dobrego przeżywania czasu – pełnego radości i satysfakcji, razem z Rodziną…

 

ŹRÓDŁO powstało w 2012r. z wieloletniej fascynacji dziećmi, potencjałem, jaki posiadają, naturalnością  i szczerością funkcjonowania, rozwojem i pracą z Nimi oraz nieocenioną wartością i wpływem Rodziny na ich życie. 

Źródło stawia sobie za cel wspieranie Rodziny  w całokształcie jej funkcjonowania ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, ich rozwoju i wychowania, aktywności w Rodzinie oraz systemie edukacji.

Rodzice i dzieci – czyli Rodzina ściśle łączą się ze sobą i ogromnie na siebie wpływają – nie ma co do tego wątpliwości. W Rodzinie dziecko rodzi się i wzrasta i to ona odbija się, jak w lustrze w Jego całym życiu. coraz wcześniej w życie dziecka, a tym samym Rodziny wkraczają nauczyciele ze swoim szczególnym wpływem. Prawie każde dziecko przeżywa czas w którym to co powiedziała Pani jest ważniejsze od zdania Rodziców. Konieczne jest zatem, aby rodzice i nauczyciele współpracowali ze sobą. Mądra i odpowiedzialna miłość rodziców razem z wiedzą i profesjonalizmem nauczycieli muszą się uzupełniać bo to służy dobru dziecka.

optymista-usmiech-dziecko-smiech-zabawa-dzieci-GALLERY_MAI2-25913

W ciągu pierwszych pięciu lat życia rozwija się 50% zdolności do uczenia się, a następne 30%  do ósmego roku życia. Cała wiedza zdobyta w późniejszym okresie opiera się na fundamencie zbudowanym w pierwszych latach życia.

Jeśli fundament nie jest solidny, budowanie na nim nie będzie skuteczne. Dzieci pozbawione odpowiednich bodźców oraz możliwości przeżywania doświadczeń niezbędnych do właściwego rozwoju, mogą w późniejszym czasie doświadczać niepowodzeń szkolnych.

 

 

Zajęcia w ŹRÓDLE to budowanie solidnych fundamentów.

 

Kilka słów o mnie: 

 

Maria Prokopiuk foto_037 (1)

Kwalifikacje: Nauczyciel Dyplomowany. Absolwentka Studium Nauczycielskiego im. Marii Weryho-Radziwiłłowiczowej w Warszawie o specjalności – WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE. 

Ukończyłam studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w zakresie PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

Ponadto w 2013 roku ukończyłam Podyplomowe Studia Menedżerów Turystyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

 Dodatkowe uprawnienia oraz wybrane szkolenia:

  • Organizacja i zarządzanie oświatą;

  • Szkolenie I-ego stopnia w zakresie terapii integracji sensorycznej;

  • Metoda Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju, profilaktyce i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym; u prof. zw. dr hab. Marty Bogdanowicz

  • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne poziom I – Kurs doskonalący prowadzony przez prof. zw. dr hab. M. Bogdanowicz i przez D. Okrzesika

  • Intensywne wspomaganie rozwoju umysłowego 6-latków ze szczególnym uwzględnieniem edukacji matematycznej; u prof. dr hab. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej

  • Bajkoterapia, jako nowoczesna metoda pomocy dziecku w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, formy i metody pracy w grupie – warsztaty II-stopniowe;

  • Pedagogika Zabawy;

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi zdrowymi i z niepełnosprawnością – zarówno z grupą jak też indywidualnie, oraz z ich Rodzinami. Pasjonuje mnie odnajdywanie źródeł dziecięcych, zachowań, działań i postaw. Lubię zwiedzać Polskę i podróżować po świecie;

 

 

Źródlo

Motto:


„Żeby źródło odnaleźć, trzeba iść ciągle w
górę, iść ciągle w górę strumienia.”

Jan Paweł II