Szkolenia dla nauczycieli

„Żeby dużo dać, trzeba dużo mieć” Maria Grzegorzewska

 

ŹRÓDŁO to miejsce przyjazne nauczycielom, zwłaszcza tym stawiającym pierwsze kroki w zawodzie, ale także tym, którzy szukają nowych inspiracji bądź pragną dzielić się swoim doświadczeniem.

 

 

ŹRÓDŁO INSPIRACJI dla Nauczycieli Przedszkola.”

To miejsce, które podejmuje wszelkie działania służące nauczycielom przedszkoli, zwłaszcza tym stawiającym pierwsze kroki w zawodzie, ale także tym, którzy pragną dzielić się swoim doświadczeniem oraz szukającym nowych inspiracji.

 

W ramach naszej działalności w roku szkolnym 2014/2015 Proponujemy następujące szkolenia warsztatowe:

 

 

  • Ćwiczenia ortofoniczne i ich rola w stymulowaniu rozwoju językowego dziecka.”

Mowa jest atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, ułatwia komunikacje, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażenie własnych sądów, uczuć i upodobań. Mowa, czyli porozumiewanie się językowe najintensywniej rozwija się u dzieci w wieku przedszkolnym. Kształtowanie się umiejętności językowych u dziecka jest jednym z największych fenomenów w rozwoju jednostki ludzkiej. Jak zauważa E. Sachajska „Prawidłowe kształtowanie się i rozwój mowy dziecka stanowi podstawę kształtowania się i rozwoju jego osobowości w ogóle.”

 

Celem warsztatu jest poznanie rodzajów ćwiczeń ortofonicznych, ich znaczenia dla rozwoju dziecka. Poznanie sposobów i zasad prowadzenia ćwiczeń tak, aby były źródłem doskonałej zabawy i nauki zarazem.

 

Każdy uczestnik otrzyma pakiet materiałów inspirujących do efektywnej realizacji ćwiczeń z grupą dzieci.

 

Koszt warsztatu obejmuje 3 godziny zajęć, pomoce potrzebne do ich realizacji i wynosi 100zł od osoby (przy zamówieniach złożonych do 30.06. 2013r. – realizacja do końca października 2014r. obowiązuje cena promocyjna – 80zł od osoby).

Dla grup zorganizowanych koszt warsztatu wynosi 1200zł (12-18osób)

 

 

 

  • Muzyka jako jedna z form intensyfikujących zajęcia  ruchowe.

Ruch jest podstawą wszystkich złożonych czynności intelektualnych, zaś wszelkie ćwiczenia muzyczno-ruchowe, gimnastyka artystyczna, tańce itp. są tymi formami aktywności ruchowej, które wpływają na podniesienie kultury muzycznej, i ruchowej, kształcą sprawność ruchową, prowadzą do wszechstronnego harmonijnego rozwoju organizmu. Mają też niewątpliwy wpływ na wzbogacenie osobowości dzieci, rozwijają i doskonalą nawyki muzyczno ruchowe, wyrabiają poczucie piękna i są źródłem doznań estetycznych.

Celem warsztatu jest poznanie niezwykle ciekawych i efektownych metod pracy z zastosowaniem rytmu i muzyki. Zaliczamy do nich:  metodę Emila Jacques Dalcroze’a, gimnastykę twórczą Rudolfa Labana, metodę Karla Orfa, gimnastykę rytmiczną Alfreda i Marii Kniesów.

Każdy uczestnik otrzyma pakiet materiałów inspirujących do efektywnej realizacji ćwiczeń z grupą dzieci.

 

Koszt warsztatu obejmuje 3 godzin zajęć, pomoce potrzebne do ich realizacji i wynosi 100zł od osoby (przy zamówieniach złożonych do 30.06. 2013r. – realizacja do końca października 2014r. obowiązuje cena promocyjna – 80zł od osoby).

Dla grup zorganizowanych koszt warsztatu wynosi 1200zł (12-18osób)

 

 

  • Teatr to bardzo fajna sprawa, a przy tym niezła zabawa.

Zabawy w teatr należą do jednych z pierwszych zabaw podejmowanych przez dzieci. Teatr jest formą, w której sztuka objawia się najpełniej. Umiejętności nabyte w trakcie zabawy w teatr: obycie literackie, kultura mowy, dykcja, komunikowanie się przez gest i ruch, pomysłowość, prace scenograficzne są doskonałym przygotowaniem do zdobywania umiejętności w innych dziedzinach a co za tym idzie  –  dobrym „sposobem na życie”. Małe formy sceniczne mają także dużą siłę oddziaływania estetycznego na psychikę dziecka, uwrażliwiają na piękno słowa, muzyki, dają radość, humor, dobrą zabawę, a jednocześnie przygotowują małego widza do odbioru sztuki teatralnej w przyszłości.

Celem warsztatu jest poznanie różnych form ekspresji, znaczenia zabaw w teatr dla rozwoju dziecka, rodzajów zabaw teatralnych obecnych w przedszkolu, a przede wszystkim doskonała zabawa.

Koszt warsztatu obejmuje 3 godzin zajęć, pomoce potrzebne do ich realizacji i wynosi 120zł od osoby (przy zamówieniach złożonych do 30.06. 2013r. – realizacja do końca października 2014r. obowiązuje cena promocyjna – 100zł od osoby).

Dla grup zorganizowanych koszt warsztatu wynosi 1400zł (12-18osób)

 

 

  • Rozwój ruchowy dzieci w wieku przedszkolnym, a kształtowanie gotowości do pisania.

Okres przedszkolny to czas intensywnego wspomagania dziecka w rozwijaniu dużej i małej motoryki – osiągnięty przez nie stopień sprawności manualnej w dużej mierze decyduje o powodzeniu dziecka w szkole. Przychodząc do przedszkola dziecko ma przed sobą długą drogę, my jako nauczyciele musimy pamiętać, że tak naprawdę od nas zależy, czy droga ta będzie prostą i szeroką aleją, a nauka pisania przyjemnym po niej spacerem, czy też wąską ścieżką, po której będzie kroczyło się z trudem.

Celem warsztatu jest poznanie przebiegu rozwoju dużej i małej motoryki, sposobów jego wspomagania poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia a tym samym metod kształtowania gotowości dziecka do podjęcia nauki pisania.  Poznamy sposoby rozwijania sprawności ruchowej, rozwijania sprawności manualnej poprzez działalność plastyczno – konstrukcyjną,  sposoby zapoznania z symbolami graficznymi i wprowadzania prób pisania.

 

Koszt warsztatu obejmuje 3 godzin zajęć, pomoce potrzebne do ich realizacji i wynosi 120zł od osoby (przy zamówieniach złożonych do 30.06. 2013r. – realizacja do końca października 2014r. obowiązuje cena promocyjna – 100zł od osoby).

Dla grup zorganizowanych koszt warsztatu wynosi 1400zł (12-18osób)

 

 

  • Mały artysta – zbiór pomysłów na ciekawe  zimowe zabawy twórcze i prace plastyczne.

 

Dzieci z natury są kreatywne, a taka właśnie postawa jest podstawą skutecznego funkcjonowania we współczesnym świecie. Zajęcia sprzyjające rozwojowi zdolności artystycznych, kreatywności, elastyczności i samodzielności dziecka wpływają  na wszechstronny rozwój osobowości, wiedzy i umiejętności dziecka. Aby wskrzesić w człowieku najcenniejsze jego wartości należy sięgnąć do źródła, które w przyszłości zaowocuje twórczym stosunkiem do rzeczywistości. Tym ożywczym źródłem jest sztuka.

 

Celem warsztatu jest prezentacja ciekawych pomysłów na twórcze zabawy w grupie oraz jesienne prace plastyczne rozwijające zdolności plastyczne, kreatywność, elastyczność i samodzielność Małych artystów.

 

Koszt warsztatu obejmuje 3 godzin zajęć, pomoce potrzebne do ich realizacji i wynosi 120zł od osoby (przy zamówieniach złożonych do 30.06. 2013r. – realizacja do końca października 2014r. obowiązuje cena promocyjna – 100zł od osoby).

Dla grup zorganizowanych koszt warsztatu wynosi 1400zł (12-18osób)

 

 

 

  • Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

Metody Pedagogiki Zabawy oddziałują  na sferę emocjonalną każdego człowieka, sprzyjają ujawnianiu pozytywnych uczuć, wspomagają samodzielną, spontaniczną aktywność, wzmacniają poczucie bezpieczeństwa, usprawniają komunikację i współpracę w grupie, pozwalają kształtować właściwą, zdrową samoocenę.

Celem warsztatu jest doskonała zabawa a poprzez nią – poznanie wielu aktywnych i kreatywnych metod pedagogiki zabawy przydatnych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. W programie wybrane metody wstępne, integracyjne, aktywizujące z ruchem, śpiewem i tańcem, twórczego opracowania tematu, informacji zwrotnej, plastyczne;

 

 

Koszt warsztatu obejmuje 3 godzin zajęć, pomoce potrzebne do ich realizacji i wynosi 120zł od osoby (przy zamówieniach złożonych do 30.06. 2013r. – realizacja do końca października 2014r. obowiązuje cena promocyjna – 100zł od osoby).

Dla grup zorganizowanych koszt warsztatu wynosi 1400zł (12-18osób)

Warsztaty prowadzi nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Posiadamy zarejestrowaną działalność

– wystawiamy certyfikaty ukończenia szkolenia.

Serdecznie zapraszamy 

 Zgłoszenia indywidualne lub grupowe – adres i numer telefonu znajdziesz w zakładce KONTAKT

„Może, więc można by powiedzieć, że im lepszy będzie nauczyciel, tym lepszy będzie świat i życie każdego człowieka? – może…” Maria Grzegorzewska