Dobry Start – pewny sukces

Dla sukcesów w czytaniu i pisaniu…MDS

ZAPRASZAMY

4-9 LATKI

Zajęcia odbywają się w poniedziałki i wtorki

 

Zajęcia usprawniające wzrok, słuch, pamięć i sprawność motoryczną dziecka oraz koordynację tych wszystkich funkcji, konieczną podczas czytania i pisania.

 

MDS facebook (1)

 

Metoda Dobrego Startu:

 – wprowadza dzieci w świat czytania i pisania,

 – zapobiega trudnościom w nauce,

– usprawnia koncentrację uwagi oraz orientację w schemacie ciała i przestrzeni,

– kształtuje lateralizację ( ustalenie ręki dominującej),

– rozwija kompetencje językowe,

– usprawnia motorykę,

– rozwija osobowość,

– ułatwia nawiązywanie kontaktów społecznych, sprzyja współdziałaniu,

– jest doskonałą profilaktyką dysleksji. 

 

Zajęcia prowadzone są w grupach:

dla 4-5 latków, 6-7 latków, 8-9 latków

lub indywidualnie.

Przybierają formę zabawy (śpiew, recytacja, słuchanie muzyki, rysowanie, dotykanie, ćwiczenia ruchowe, relaksacja), angażują jednocześnie wiele zmysłów dziecka i stymulują jego wszechstronny rozwój. Obserwacja zachowania dziecka podczas wykonywania ćwiczeń, sposobu rozwiązywania zadań oraz analiza niepowodzeń i błędów, jakie popełniło, daje okazję do poznania dziecka, jego trudności i ich przyczyn. Tak więc Metoda Dobrego Startu  ma również aspekt diagnostyczny.

mdsZajęcia przeznaczone dla wszystkich prawidłowo rozwijających się dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (od 3 roku życia) i młodszym wieku szkolnym oraz dla dzieci starszych, których rozwój psychoruchowy przebiega wolniej lub nieharmonijnie.

 

Zajęcia prowadzi nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem: Maria Prokopiuk

 

Więcej na temat zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu przeczytasz tutaj.